June 25, 2024

पशुपंक्षी आतंक :- किसान मकै छर्ने, पशुपंक्षी बिउ खाने, कहाँबाट उब्जनी धेरै हुने अनि उब्जनी नै भएन भन्ने … ।